Blanketter

Vi trycker många olika typer av blanketter, följesedlar, kvittenser etc. Ofta trycks de på självkopierande papper och vi kan numrera och perforera dem. Ibland levereras de lösa men oftast limmas eller häftas de i block.