Kopiering

Vi kan kopiera dokument upp till A3 storlek, vi kan även spara dokumenten i tex PDF format för framtida printningar eller för digital lagring av dokumenten.