Tryck

Offsettryck

Vi har en väl anpassad tryckpresspark med allt från kuverttrycksmaskin till pressar i A4, A3 och 50×70 format. Dessutom har vi högtrycksmaskiner som vi kan stansa, perforera och numrera i.

Tack vare att vi har så bred maskinpark så har vi alltid en optimal lösning beroende av vilka färger, omfång eller upplagor ni har behov av.

Digitaltryck

Vi har ett av Hälsinglands bästa digitaltryck som klarar stora volymer och håller hög hastighet med bibehållen kvalitet.

Vi kan printa på allt från självkopierande papper och olika plastmaterial till Vykort eller omslag till böcker.

Personaliserade trycksaker (varje ex blir unikt) är heller inga problem, vi har speciell programvara för att printa variabelt vilket kan användas till adressering, numrering, variabla streckkoder eller till trycksaker där färger eller bilder varierar beroende av mottagare.