Distribution

Vi hjälper gärna till med adressering, kuvertering, inplastning etc. och distribuerar trycksaker till era medlemmar, kunder, leverantörer eller motsvarande. Får vi bara en databas i en excelfil så kan vi ordna utskicket genom att printa adressetiketter eller genom att printa direkt på trycksaken.