Tidskrifter

Tidskrifter och medlemsblad är ett utmärkt sätt att kommunicera med sin målgrupp. Liksom med övriga trycksaker hjälper vi gärna till med formgivningen. Eftersom vi även trycker med digitaltryck så kan vi köra små upplagor av kund-, personal- och medlemstidningar på fina tryckpapper.