Kataloger

Vi trycker många olika typer av kataloger, manualer och prislistor. Ofta utgår vi från dokument du skapat själv i tex Excel. Vi kan därefter trycka direkt som det ser ut i Excel eller så kan vi lägga upp mallar till våra layoutprogram och skapa ny form med din databas som grund.