Layout- & Originalarbete

Vi hjälper dig gärna med layout och original, vi är vana att layouta allt från annonser och kuvert till böcker och roll-ups. Vi kan även vara en bra samarbetspartner när du vill göra mycket av originalarbetet själv och vi hjälper till med tex tryckanpassning av dokumenten.

Ibland får vi även tryckfärdiga PDF:er då är det bra om du stämt av med oss innan så att ni använder rätt ICC-profiler mm.