Hängetiketter / Hangtags

Vår specialitet är att på maskinell väg knyta tråd i trycksaker och ofta kallas sådana trycksaker hängetiketter eller tags.

Hängetiketterna kan utformas på många sätt; från enkla tvåsidiga märklappar tryckta i en färg, till flersidiga broschyrer tryckta i fyrfärg med bilder. Hålen kan förstärkas med öljett och man kan använda många olika sorters snören och papperskvaliteter.

Användningsområdena är många. Din produkt kanske inte lämpar sig för emballering, eller är den kanske för snygg för att stoppas i en låda? Tags ger möjlighet att bifoga information utan att det krävs ett emballage att stoppa det i. Våra produkter återfinns på allt från sängar till sågar.

Då startkostnaden är relativt låg kan vi arbeta med upplagor från några hundra till hundratusentals exemplar. Vi kan snabbt få fram stora upplagor.

Användningsområden

Beställ en provmapp
Provmapp för hängetiketter 2020
Gör det enklast längst
ner på hangtags.se
Hangtags.se