Ytterligare satsningar på digitaltryck

Vi har investerat i två nya tryckpressar för att möta våra kunders ökade efterfrågan på digitaltryck. Den första tryckpressen är på plats och installerades i september och den andra kommer igång under oktober. Dessa pressar tillsammans med våra offsetpressar gör att vi även fortsättningsvis kan erbjuda bästa möjliga tryck.

Digitaltryck är anpassat för mindre upplagor och har till skillnad från offsettryck inga torktider eller tryckplåtar. Det gör det möjligt att snabbare producera trycksaker och även variabla trycksaker som tex adressering direkt i trycket. Att kunna erbjuda både digitaltryck och offsettryck gör att vi hela tiden anpassar produktionen till vad som är mest ekonomiskt för er.